Công Việc Của Kế Toán Thanh Toán

Kế toán là một bộ phận có vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp, mà ở đó nó thực hiện các công việc liên quan đến nguồn tài chính của của doanh nghiệp bao gồm 2 nguồn tài chính là nguồn tài sản và nguồn vốn, đây là 2 nguồn tài chính bắt buộc doanh nghiệp nào cũng phải có thì mới tồn tại được. Kế toán là bộ phận cơ bản thực hiện nhiệm vụ cân bằng nguồn tài sản và nguồn vốn. Kế toán có nhiều bộ phận nhỏ khác nhau bao gồm kế toán quỹ tiền mặt, kế toán công nợ, kế toán thuế, kế toán ngân hàng, kế toán bán hàng, kế toán chi phí giá thành, kế toán thanh toán, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, … trong đó kế toán trưởng là người nắm giữ vị trí cao nhất trong nghề kế toán, là người thực hiện được tất cả các công việc của một người kế toán. Tuy vậy mỗi kế toán cũng có vai trò, nhiệm vụ khác nhau, nhưng chúng đều có một đặc điểm chúng là có mối liên hệ mật thiết với nhau, cùng hỗ trợ nhau trong công việc. Ví dụ kế toán giá thành là người hạch toán các khoản chi phí liên quan đến giá thành, sau đó tổng hợp các khoảng chi phí liên quan đến giá thành và chuyển cho người kế toán trưởng, ké toán trưởng có nhiệm vụ kiểm tra lại các khoản chi phí đã được hạch toán đúng chưa và đưa lên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Kế toán bán hàng và kế toán công nợ cũng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau: kế toán bá hàng là người thực hiện nhiệm vụ tính toán doanh thu hàng hóa bán được thông qua các các phương thức mua bán hàng hóa được quy định trong lĩnh vực kế toán, và kế toán công nợ là người theo dõi khoản nợ của khách hàng thông qua số liệu mà kế toán bán hàng đã cung cấp, từ đó kế toán công nợ biết được thời hạn mà khách hàng phải thanh toán và số tiền mà khách hàng phải thanh toán là bao nhiêu, kế toán công nợ vừa theo dõi khoản nợ mà doanh nghiệp và khách hàng nợ,…

Tất cả các bộ phận kế toán dù lớn hay nhỏ cũng đều có vai trò rất quan trọng trong tất cả các doanh nghiệp, sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu bộ phận kế toán thanh toán để hiểu rõ hơn mà những người kế toán thanh toán phải làm.

Khái niệm kế toán thanh toán trong doanh nghiệp.

Kế toán thanh toán cũng giống như các loại kế toán khác là thực hiện việc ghi chép sổ sách, lập các chứng từ, theo dõi, hạch toán  các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan, đồng thời thực hiện việc quản lý , lưu giữ các hồ sơ, chứng từ liên quan đến các giao dịch kinh tế phát sinh. Liên quan đến các dòng tiền ra và dòng tiền vào của doanh nghiệp.

Kế toán thanh toán có làm việc liên quan đến nhiều đối tương, chủ thể bao gồm: khách hàng, nhà cũng cấp, các đối tác của doanh nghiệp, nội bộ trong doanh nghiệp và với các chủ thể khác như ngân hàng, các tổ chức tài chính khác.

Kế toán thanh toán làm những công việc gì?

Công việc của một kế toán thanh toán bao gồm: thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, thanh toán các khoản nợ trong nội bộ doanh nghiệp như khoản lương mà nhân viên trong công ty tạm ứng, tạm ứng tiền đi công tác, tiếp khách,… và các khoản phải thu và phải trả cho khách hàng, các đối tác, nhà đầu tư và các đối tượng khác liên quan đến doanh nghiệp.

Các công việc mà kế toán thanh toán phải làm liên quan đến tiền mặt và tiền gửi ngân hàng bao gồm

Theo dõi, quản lý các khoản thu của doanh nghiệp.

Các khoản thu của doanh nghiệp là những khoản mà đem lại doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp phát sinh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các khoản thu của doanh nghiệp thì kế toán thanh toán họ phải thực hiện công việc:

+ Nếu các khoản thu liên quan đến thu bằng tiền mặt thì kế toán thanh toán phải lập chứng từ đó là viết phiếu thu. Trước khi làm thủ tục viết phiếu thu kế toán thanh toán phải kiểm tra số tiền mà khác hàng đưa đã đủ chưa, sau đó mới tiến hành viết phiếu thu giao cho khách hàng và kế toán thanh toán chuyển số tiền đó cho thủ quỹ trong doanh nghiệp.

+ Nếu các khoản thu liên quan đến thu bằng tiền gửi ngân hàng thì kế toán thanh toán phải xác nhận được giấy báo có sau khi khách hàng, đối tác, các nhà đầu tư hoặc các chủ thể khác có liên quan thanh toán tiền thông qua việc ngân hàng sẽ gửi giấy báo có về cho doanh nghiệp.

+ Hàng ngày theo dõi số tiền mà doanh nghiệp cần phải thu và chịu trách nhiệm đốc thúc, chỉ đạo ccas bộ phận liên quan đến việc thu các khoản nợ của khách hàng, các nhà đầu tư, các đối tác hoặc các chủ thể khác khi đến hạn.

+ Quản lý, theo dõi, cất lưu giữ cẩn thận các chứng từ liên quan đến thu chi của doanh nghiệp.

+ Quản lý theo dõi các khoản thu đối với nội bộ trong doanh nghiệp thông qua chứng từ giấy thanh toán tạm ứng của nhân viên trong doanh nghiệp.

+ Đối chiếu công nợ với các chủ thể liên quan.

+ Kế toán thanh toán chịu trách nhiệm vào sổ các khoản phải thu của khách hàng tương ứng với từng khách hàng.

+ Trường hợp các sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp không đảm bảo về quy cách, mẫu mã, chất lượng bị khách hàng trả lại thì kế toán thanh toán phải thực hiện việc ghi giảm doanh thu, ghi tăng hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp theo từng sổ tương ứng

The dõi, quản lý các khoản chi của doanh nghiệp.

Các khoản chi của doanh nghiệp là những khoản mà doan nghiệp phải chi ra nhằm thực hiện các mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Khi doanh nghiệp phát sinh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các khoản chi của doanh nghiệp thì kế toán thanh toán phải thực hiện các công việc sau:

+ Khi phát sinh các nghiệp vụ chi tiền thì kế toán thanh toán phải thực hiện việc ghi vào chứng từ thông qua phiếu chi nếu là tiền mặt hoặc giấy báo nợ do ngân hàng gửi đến nếu là chi qua ngân hàng.

+ Nếu doanh nghiệp mua hàng mà còn nợ thì kế toán thanh toán phải thực hiện lập các kế hoạch thanh toán với từng đối tượng nhà cung cấp nhằm thuận tiện cho việc theo dõi các khoản nợ của doanh nghiệp, đồng thời phải thường xuyên theo dõi thời hạn của các khoản nợ tương ứng với từng nhà cung cấp nhằm giúp doanh nghiệp thanh toán các khoản nợ đúng hạn.

+ Đối chiếu công nợ với các chủ thể liên quan.

+ Kịp thời thông báo, liên hệ với nhà cung cấp khi kế hoạch thanh toán không được đảm bảo.

+ Quản lý, theo dõi các khoản doanh nghiệp chi cho nhân viên trong doanh nghiệp thông qua giấy đề nghị tạm ứng và các khoản liên quan đến người lao động trong doanh nghiệp.

Kế toán thah toán phải kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra theo quy định pháp luật bằng việc kế hợp với các bộ phận kế toán có liên quan.

Theo dõi quản lý về quỹ tiền mặt.

Trường hợp này kế toán thanh toán phải chịu trách nhiệm với thủ quỹ trong vấn:

+ Đề kiểm tra tồn quỹ cuối ngày, lập báo cáo tồn quỹ cuối mỗi kỳ kế toán ( theo tháng hoặc theo quý ).

+ thực hiện các nghiệp vụ thu – chi bằng tiền mặt theo đúng quy định.

Theo dõi, kiểm soát các hoạt động của thu ngân.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các chứng từ thu – chi ( phiếu thu, phiếu chi ) được lấy từ nhân viên thu ngân, các chứng từ đó phải được kế toán thanh toán trực tiếp nhận từ thu ngân.

Nhiệm vụ, vai trò của kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán có nhiệm vụ đảm bảo việc theo dõi các khoản nợ của khách hàng một cách chính xác và đầy đủ; kiểm tra thời hạn thanh toán của các khoản nợ; trực tiếp vào các loại sổ chi tiết và tổng hợp tương ứng củ từng đối tượng, chủ thể liên quan bao gồm các sổ nợ phải thu và nợ phải trả; Hỗ trợ và cung cấp các thông tin, tài liệu cho từng đối tượng khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, ngân hàng, bộ phận kế toán liên quan

Kế toán thanh toán có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý, kiểm tra, cung cấp các thông tin về các hoạt động tài chính của doanh nghiệp liên quan đến các khảo phải thu, các khoản phải trả và các hoạt động tài chính khác có liên quan.

Kỹ năng mà kế toán thanh toán cần phải có

  • Có trình độ chuyên môn ( nắm chắc nghiệp vụ kế toán liên quan )
  • Chịu được áp lực công việc
  • Cẩn thận trong quá trình làm việc
  • Có kiến thức về pháp luật kế toán.
  • Hiểu biết về các loại hóa đơn, chứng từ

Như vậy kế toán thanh toán là một bộ phận rất quan trọng trong lĩnh vực kế toán và để thực hiện tốt công việc của mình thì kế toán thanh toán phải luôn cố gắng đồng thời phối hợp chặc chẽ với các bộ phận kế toán có liên quan.

4 Comments

  1. john 26 Tháng Ba, 2014
  2. Matt 26 Tháng Ba, 2014
    • Coen Jacobs 26 Tháng Ba, 2014
  3. maria 26 Tháng Ba, 2014

Leave a Reply